ประวัติ ไทย จีซีไอ เรซิท็อป

 

          บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 และเริ่มดำเนินการผลิตในปี พ.ศ. 2535 เราผลิตฟีโนลิกเรซินด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากบริษัท กุนเอ เคมิคอล อินดัสทรี ประเทศญี่ปุ่น ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตฟีโนลิกเรซิน มาตั้งแต่ปี ปี พ.ศ. 2489

บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จำกัด

ผู้ถือหุ้น
 

 Gun Ei Chemical Industry  Co.,Ltd. 60%

 Sojitz Corporation 37%

 Sojitz (Thailand) Co.,Ltd. 3%

    

 

บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จำกัด

ระยอง, ประเทศไทย

ประธานของเรา

Mr. Katsuhiro  Maruyama

President

             The Quality Management System (QMS) (ISO-9001:2008) of Thai GCI Resitop Co.,Ltd. have been certified by AJA Registra Ltd. on January 26,2001 under the Quality Policy that was announced by Mr.Okuhara on January 21,2000 to emphasize on our commitment and mention.

 

 

 

               TGCI VISION

 

1. Thai GCI aims to be the company prospering together with           customers providing the best quaility product and the                   approved service that customers demand.

 

2. Thai GCI aims to be the leading company owns No.1 cost-           competitiveness Through continued effort to increase                   production efficiency with own originality and creativity.

 

3. Thai GCI will appreciate for all of customer and supported           person,and will keep on continual growth with cultivating             capability and mind for all of the staff

           QUALITY POLICY

 

1. Take effort continuously to get better quality, obeying to GCI   

    Quality Policy as a member of their global group.

 

2. Supply stable quality product constantly with first

    consideration of client's satisfaction and reliability.

 

3. Reduce compensating compliance by standardizing all

    process to be stable quality.