top of page

NEWS UPDATE

 

 

TGCI ซ้อมแผนรับมือเหตุฉุกเฉินปี 2560
 

นายคัทสึฮิโร มารูยามา กรรมการและประธานบริษัท เป็นประธานจัดงานการซ้อมแผนฉุกเฉิน ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินระดับ2ในบริษัทฯ กรณีสารเคมีรั่วไหลแก๊สรั่วไหลและอัคคีภัยประจำปี 2560 โดยร่วมกับเทศบาลมาบตาพุด  ณ ลานอเนกประสงค์บริษัท TGCI นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัด ระยอง ณ วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560

 

       

 

 

Nov 23, 2017

TGCI  First Aids & CPR Training
 

Thai GCI Co., Ltd. - First Aids & CPR Training 16 November 2017
บริษัท Thai GCI จัดกิจกรรมฝึกซ้อม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

 

       

 

 

Nov 16, 2017

TGCI ร่วมทอดกฐินสามัคคี ปี 2560
 

บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จำกัด  นำโดยคุณทุเรียน ดำรงอารีกุล ผู้จัดการแผนกอาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2560 จังหวัดระยอง
ณ วัดตากวน วันที่ 31 ตุลาคม 2560
วัดชากลูกหญ้า 10 ตุลาคม 2560
 วัดมาบตาพุด 18 ตุลาคม 2560
วัดโสภณวนาราม 20 ตุลาคม 2560 
วัดหนองแฟบ 12 ตุลาคม 2560

Oct 30, 2017

May 4, 2017

ThaiGCI จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดสร้างโรงงานส่วนขยาย ครั้งที่ 5
 

บริษัท ไทย จีซีไอ จำกัด จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 5) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสร้อยเพชร 1-2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อ. เมือง จ. ระยอง ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มาร่วมการประชุมและแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างดี

 

       

 

 

Job Requirement
 

Thai GCI Resitop Co., Ltd. Looking for new personal to join with us in some position with good qualification

 

บริษัท ไทยจีซีไอ เรซิท๊อป จำกัด ต้องการบุคลากรใหม่ในตำแหน่งต่างๆ ตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 

Qualification / Description :

ตำแหน่ง Operator จำนวน 3 อัตรา

    - เพศชาย (ต้องผ่านภาระทางการทหารเรียบร้อยแล้ว) 

    - อายุไม่เกิน 26 ปี

    - วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง, ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน,
      ช่างเชื่อม, ช่างก่อสร้าง

 

      ผู้ที่ได้รับเลือก จะได้รับเงินเดือน, ค่าเช่าบ้าน, เบี้ยกันดาร, เครื่องแบบพนักงาน, ค่ารักษาพยาบาล, ประกันชีวิต และประกันภัยต่าง ๆ , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โบนัส (ตามผลประกอบการบริษัท ฯ) ฯลฯ
      

      เขียนจดหมายสมัครงาน, ประวัติส่วนตัว Resume, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, ผลสอบ TOEIC (ถ้ามี), รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป ส่งมาที่ Admin@thaigci.com , Info@thaigci.com

โทร. 038- 683223-5 ต่อ 101 , 103 , 104

 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ Click

Oct 12, 2017

Nov 7, 2016

Thaigci Staff mourn over a person for King RAMA IX
 

Thai GCI Resitop Co., Ltd. bring staff team to mourn over a person for King RAMA IX by standing in front of his photo at Thai GCI Factory (Rayong) in November 7th, 2016.

 

       

 

 

Thaigci Trip (Hongkong-Shenzhen)
 

Thai GCI Resitop Co., Ltd. 25th Anniversary trip bring Thaigci staff journey to Hongkong - Shenzhen in December 2015.

 

       

 

 

Dec 26, 2015

Farewell party
 

Thai GCI Resitop Co., Ltd.

give a farewell party to president Dr.Yuji Miyashita and welcome party to Mr. Katsuhiro Maruyama in 3rd March 2015 at Terracotta ,Rayong Thailand .Everybody enjoy the party and so many great memory.

 

       

 

 

Mar 3, 2015

Opening Ceremony
 
Thai GCI Resitop Co.,Ltd.
Opening new plant of phenolic resin to provide our work to every customer with faster speed and technology

 

​Jan 31, 2014

bottom of page