ด่วน! ประกาศรับสมัครงาน Planning Officer จำนวน 1 อัตรา

August 25, 2020

บริษัท ไทยจีซีไอ เรซิท็อป จำกัด เป็นบริษัทผู้ประกอบกิจการการผลิตฟีนอลิกเรซิ่น ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากบริษัท กุนเอ เคมิคอล อินดัสตรี จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตฟีนอลิกเรซิ่น โดยเริ่มดำเนินกิจการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

   - เพศหญิง หรือ เพศชาย

   - อายุ 24 -32  ปี

  - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหการ การบริหารจัดการ , บริหารธุรกิจ ,

     สาขาที่เกี่ยวข้อง

  -  มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์และคาดการณ์แนวโน้มด้านการ  

     ผลิตได้

  -  มีประสบการณ์ ทางด้านงานวางแผนและการผลิตจะพิจรณาเป็นพิเศษ

 

หลักฐานการสมัครงาน

 

  - สำเนาบัตรประชาชน

  - สำเนาทะเบียนบ้าน

  - สำเนาวุฒิการศึกษา

  - รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

  - TOELC

  - Resome

 

 

 

สวัสดิการ

 

ผู้ที่ได้รับเลือก จะได้รับเงินเดือน , ค่าเช่าบ้าน , เบี้ยกันดาร , เครื่องแบบพนักงาน , ค่ารักษาพยาบาล , ประกันชีวิต และประกันภัยต่าง ๆ , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , โบนัส (ตามผลประกอบการบริษัท ฯ) ฯลฯ
      

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและยื่นใบสมัครได้ที่ คุณญาดา แสงพรต แผนกบุคคลและธุรการ

 

บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จำกัด ( www.Thaigci.com)

เลขที่ 12 ถนน ไอ-สี่ ต. มาบตาพุด อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21150 ตู้ ป.ณ. 51

 

โทร. 038- 683223-5 ต่อ 102 , 103 , 104  F 038 683099 , 687477

E-mail :  Info@thaigci.com , Tossporn.k@thaigci.com

 

 

 

 

Please reload

Featured Posts

ด่วน! ประกาศรับสมัครงาน Planning Officer จำนวน 1 อัตรา

August 25, 2020

1/4
Please reload

Recent Posts

February 9, 2018

March 3, 2015

Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
IMG_2057.jpg

 

Thai GCI Resitop Co., Ltd.

บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  : 0105533140581

เลขที่ 12 ถนน ไอ-สี่ ต. มาบตาพุด อ. เมืองระยอง

จ.ระยอง 21150  ตู้ ป.ณ. 51

 

Thai GCI Resitop Co., Ltd.

HEAD OFFICE Tax ID. : 0105533140581
12, i-4 Rd., Tambol Map ta phut , Amphur
Muang Rayong , Rayong 21150  Thailand. P.O.Box 51

 

E-mail : info@thaigci.com

Tel. :  (+66) 38-683-223-5

Fax. : (+66) 38-683-099 , (+66) 38-687-477

© 2015 by Thai GCI Resitop Co., Ltd. Proudly created with SEVEN IMAGE Co., Ltd.