ด่วน! รับสมัครงาน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา

May 26, 2020

Thai GCI Resitop Co., Ltd. Looking for new personal to join with us in some position with good qualification

 

บริษัท ไทยจีซีไอ เรซิท็อป จำกัด เป็นบริษัทผู้ประกอบกิจการการผลิตฟีนอลิกเรซิ่น ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากบริษัท กุนเอ เคมิคอล อินดัสตรี จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตฟีนอลิกเรซิ่น โดยเริ่มดำเนินกิจการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489

 

ต้องการบุคลากรใหม่ในตำแหน่งต่างๆ ตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 

Qualification / Description :

ตำแหน่ง วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา

     - เพศหญิง หรือ เพศชาย ( ต้องผ่านภาระทางการทหารเรียบร้อยแล้ว )

     - อายุ  21 - 35 ปี

     - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิทยาศาสตร์ ( เคมี ,โพลิเมอร์ , เครื่องมือและวัสดุ )

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

2. ร่วมแก้ไขและวิเคาระห์หาสาเหตุของสิ่งผิดปกติในกระบวนการผลิต

3. เยี่ยมเยียนให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านเทคนิค วิธีใช้งานให้กับลูกค้า

4. วิเคาระห์ ทดสอบ ทดลองการใช้วัตถุดิบหลักบางชนิดจากแหล่งต่างๆ

5. ร่วมมือประสานงานกับแผนกผลิต เมื่อมีการผลิตเรซิ่นชนิดใหม่

6.สรุปผลการทดลอง ทดสอบ และนำเสนอผู้บังคับบัญชา

 

 

 ผู้ที่ได้รับคัดเลือก : จะได้รับเงินเดือน , ค่าเช่าบ้าน , เบี้ยกันดาร , เครื่องแบบพนักงาน , ค่ารักษาพยาบาล , ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , โบนัส (ตามผลประกอบการบริษัทฯ ) ฯลฯ

     

หลักฐานการสมัครงาน

- ประวัติส่วนตัว Resume

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาวุฒิการศึกษา

- ผลสอบ TOEIC

- รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

 

 

ส่งมาที่ 

บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จำกัด ( www.thaigci.com)

เลขที่ 12 ถนน ไอ-สี่ ต. มาบตาพุด อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21150 ตู้ ป.ณ. 51

โทร. 038- 683223-5 ต่อ 102 , 103 , 104  F. ( 038 ) : 683099 . 687477

E-mail : Info@thaigci.com

 

 

 

Please reload

Featured Posts

ด่วน! รับสมัครงาน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา

May 26, 2020

1/6
Please reload

Recent Posts

February 9, 2018

Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
IMG_2057.jpg

 

Thai GCI Resitop Co., Ltd.

บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  : 0105533140581

เลขที่ 12 ถนน ไอ-สี่ ต. มาบตาพุด อ. เมืองระยอง

จ.ระยอง 21150  ตู้ ป.ณ. 51

 

Thai GCI Resitop Co., Ltd.

HEAD OFFICE Tax ID. : 0105533140581
12, i-4 Rd., Tambol Map ta phut , Amphur
Muang Rayong , Rayong 21150  Thailand. P.O.Box 51

 

E-mail : info@thaigci.com

Tel. :  (+66) 38-683-223-5

Fax. : (+66) 38-683-099 , (+66) 38-687-477

© 2015 by Thai GCI Resitop Co., Ltd. Proudly created with SEVEN IMAGE Co., Ltd.