top of page

เรซิท็อปสำหรับโรงหล่อ

                  ฟีโนลิกเรซินของไทย จีซีไอ เรซิท็อป ถูกใช้อย่างแพร่หลายในกระบวนการขึ้นรูปสำหรับการผลิตทรายเคลือบเรซินเพื่อใช้ในการหล่อเหล็ก, เหล็กกล้าและอลูมิเนียม

RESITOP FOR DRY HOT RCS

15% Hexamethylenetetramine

bottom of page