ฟีโนลิกเรซินของไทย จีซีไอ เรซิท็อป ถูกใช้อย่างแพร่หลายในกระบวนการขึ้นรูปสำหรับการผลิตทรายเคลือบเรซินเพื่อใช้ในการหล่อเหล็ก, เหล็กกล้าและอลูมิเนียม

เรซิท็อปสำหรับโรงหล่อ

RESITOP FOR DRY HOT RCS

15% Hexamethylenetetramine