top of page

PGB-4735

PGD-9804

เรซิท็อป

คุณสมบัติ

การหลอมละลายยาวนานกว่าและการยึดเกาะดีกว่า

                   ฟีโนลิกเรซินของไทย จีซีไอ เรซิท็อป ทั้งของเหลวและผงถูกนำไปใช้เป็นวัสดุยึดเกาะของแผ่นอนินทรีย์ที่ทำจากใยแก้ว, ใยหิน,

วัสดุยึดเกาะของorganic feltที่ทำจากเส้นใยฝ้าย, เส้นใยสังเคราะห์, เยื่อไม้ ฯลฯ

ใช้สำหรับวัสดุฉนวนกันความร้อนและเสียง

 

                   ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเหล่านี้มีความต้านทานต่อการลอกและความชื้น

เพื่อความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่เฉพาะเรซิน แต่ยังรวมถึงกระบวนการผลิตและอุปกรณ์ที่ถูกใช้ควบคู่กันด้วย 

เรซิท็อปสำหรับวัสดุฉนวนกันความร้อน

PL-9607

PL-9608

งานทั่วไปกับคุณสมบัติการละลายน้ำที่ดีเยี่ยม

ขี้เถ้าต่ำ, คุณสมบัติการละลายน้ำสูง

เรซิท็อป

คุณสมบัติ

เรซินผง

(วัสดุประสานกันไฟสำหรับวัสดุกันเสียง)

Liquid resin for insulation materials

bottom of page