top of page

PL-2211i

PL-9107

 

PGB-9533

 

 

เรซิท็อป

คุณสมบัติ

Good wet ability.

Low viscosity, good wet ability and good mold ability.

Good adhesive strength to mold refractory.

 

 

                     

                   ในการผลิตวัสดุทนไฟ, tar pitch ใช้มานานแล้ว แต่การใช้งานนี้ถูก จำกัด เนื่องจากมีส่วนผสมของสารก่อมะเร็ง แม้ว่าวัสดุทดแทนอื่นแทนด้วยวัสดุอื่นจะเป็นปัญหาที่ยากลำบาก แต่สารเรซินฟีนอลได้รับการยอมรับว่าเป็นสารทดแทนที่เหมาะสมที่สุด

                  ไทย จีซีไอ เรซิท็อป ผลิตสารละลายเรซินรุ่นโนแล็คประเภทฟีโนลิกเรซินชนิดสารละลายฟีโนลิกสำหรับวัสดุทนไฟ ฟีโนลิกแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงของพันธะที่ดีเยี่ยมและมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงและสูงเมื่อนำส่งที่อุณหภูมิสูง

เรซิท็อปสำหรับวัสดุทนไฟ

bottom of page