TGCI ซ้อมแผนรับมือเหตุฉุกเฉินปี 2560

TGCI ซ้อมแผนรับมือเหตุฉุกเฉินปี 2560

นายคัทสึฮิโร มารูยามา กรรมการและประธานบริษัท เป็นประธานจัดงานการซ้อมแผนฉุกเฉิน ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินระดับ2ในบริษัทฯ กรณีสารเคมีรั่วไหลแก๊สรั่วไหลและอัคคีภัยประจำปี 2560 โดยร่วมกับเทศบาลมาบตาพุด ณ ลานอเนกประสงค์บริษัท TGCI นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัด ระยอง ณ วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560


Featured Posts
Recent Posts