รางวัลสถานประกอบการดีเด่น

รางวัลสถานประกอบการดีเด่น จากประกันสังคม

• สำนักงานประกันสังคม ได้มอบรางวัลเกียรติคุณ “สถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น” ประจำปี 2563 ที่ได้รับจากสำนักงานประกันสังคมครบรอบ 30 ปี เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความมั่นคง และหลักประกันในด้านคุณภาพและสวัสดิการที่ดีของพนักงาน โดยบริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จำกัด ถือเป็นหนึ่งใน 135 รายจากทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น

#ThaiGCI #TGCI #Phenolic #Resin

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
IMG_2057.jpg

 

Thai GCI Resitop Co., Ltd.

บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  : 0105533140581

เลขที่ 12 ถนน ไอ-สี่ ต. มาบตาพุด อ. เมืองระยอง

จ.ระยอง 21150  ตู้ ป.ณ. 51

 

Thai GCI Resitop Co., Ltd.

HEAD OFFICE Tax ID. : 0105533140581
12, i-4 Rd., Tambol Map ta phut , Amphur
Muang Rayong , Rayong 21150  Thailand. P.O.Box 51

 

E-mail : info@thaigci.com

Tel. :  (+66) 38-683-223-5

Fax. : (+66) 38-683-099 , (+66) 38-687-477

© 2015 by Thai GCI Resitop Co., Ltd. Proudly created with SEVEN IMAGE Co., Ltd.